‘t Slangenbosje is er voor u!

‘t Slangenbosje is er voor u!

In onze wijk, tussen de Noorderweg, ir. Menkolaan en insp. Schreuderlaan, ligt ‘t Slangenbosje. Een prachtig stukje beschermd natuurgebied van ongeveer vijf hectare. Het is een dynamisch bos met mooie waterpartijen en is het gehele jaar vrij toegankelijk. Er is een verhard wandelpad. Fietsers en honden zijn echter niet toegestaan.

Het is geen vanzelfsprekendheid dat een bos(je) goed onderhouden blijft. Hiertoe is het ‘Beheerplan Slangenbosje Soest’ geschreven. Groot onderhoud wordt uitgevoerd door de gemeente Soest. Klein onderhoud, schoonmaak en andere wensen krijgen aandacht van de Werkgroep ‘t Slangenbosje, bestaande uit omwonenden. De Werkgroep komt tweewekelijks op de zaterdagochtend bijeen. We werken dan tussen 10:00 – 11:00 uur een uurtje om gezamenlijk wat lichte en zwaardere klusjes te doen.

Aansluiten bij de Werkgroep is gezellig
en op vrijblijvende basis

Afbeelding van zwammen tegen een omgevallen boomMocht u zich geroepen voelen en/of het gezellig vinden om ‘t Slangenbosje gezamenlijk te onderhouden dan kunt u zich via een e-mail aan  info@slangenbosje.nl aanmelden. U kunt ook een berichtje deponeren in de brievenbus van ir. Menkolaan 67. U wordt dan op de hoogte gehouden van de activiteiten van de Werkgroep en u zult tweewekelijks vrijdagmiddag laat een e-mail met een uitnodiging ontvangen voor het werkuurtje. Het werkuurtje is geheel vrijblijvend! Wij hopen op aanmeldingen om er met zijn allen voor zorg te dragen dat het Slangenbosje in goede conditie blijft en daarmee fijn is voor ons allemaal!

Financiële donatie

Wellicht wenst u geen werkzaamheden te verrichten in ‘t Slangenbosje of bent u hier toe niet in de gelegenheid doch draagt u het Slangenbosje een warm hart toe. Activiteiten van de Werkgroep zoals b.v. het plaatsen van vogelkastjes, het bijhouden van een website etc. kosten geld. Een donatie is van harte welkom! U kunt uw donatie overmaken op bankrekening NL 82 RABO 1514 3612 21 t.n.v. J.A. Daalhuizen onder vermelding van ‘t Slangenbosje. Bij voorbaat dank en hopelijk tot ziens!