Wat is er te zien ?

De kleur van het water

Een opvallend verschijnsel in het Slangenbosje dat de kleur van het water in de sloten en vijvers regelmatig verandert. Dit komt omdat het kwelwater is – dat afkomstig van de heuvelrug – in aanraking komt met diverse mineralen. Melkkleur duidt op koolzuurhoudend water uit de ondergrond. Dit is vaak zichtbaar bij veel toevoer van grondwater (dus bij nat weer) uit de omgeving. Het roodbruine water duidt op ijzer dat neerslaat als driewaardig ijzer als het in aanraking komt met zuurstof op de lucht.

Flora

Foto7

In het Slangenbosje groeien meerdere soorten bomen. We komen er o.a. de berk, beuk, els, vogelkers, lijsterbes, es en hulst tegen. In die vochtige omgeving is onder normale omstandigheden het gevaar van uitdroging niet aanwezig. In het voorjaar bloeit de daslook uitbundig. De elzen en essen die er groeiden werden vroeger gebruikt als hakhout, dat diende om er water beschoeiingen van te maken. Het centraal gelegen bos is al meer dan 300 jaar oud!

Luister ook het audiobestand ‘Over de bomen’

Fauna 

ringslang

De naam van het natuurgebiedje suggereert uiteraard de aanwezigheid van reptielen. Dat klopt! De ringslang wordt hier wel gesignaleerd en er leven ook nog andere koudbloedige en vochtminnende dieren, zoals de bruine en de groene kikker en de hazelworm.

Luister ook het audiobestand ‘Waarom heet het Slangenbosje zo?’

In het Slangenbosje voelen veel vogels zich thuis , Zo tref je op enige willekeurige dag zonder moeite de merel, het winterkoninkje, de boomklever, de gaai, de roodborst en natuurlijk allerlei mezen. (zoals bijvoorbeeld)koolmees, pimpelmees en staartmees) Vlaamse gaaien, vinken, maar ook de grote bonte specht  en zelfs de ijsvogel.

Naast genoemde standgasten kent het bosje ook de nodige passanten. Als aan het eind van de zomer de tjiftjaf en de fitis naar warmere streken zijn vertrokken, verschijnen koperwieken, kramsvogel en de keep. Als zeldzame broedende passant zijn in de afgelopen jaren de mandarijneend, de holenduif en de kleine bonte specht waargenomen.

> Luister ook het audiobestand ‘Over de bijzondere vogels’

Scan.tif Annie.tifEen trouwe bewoner van het Slangenbosje is de sijs. Het is een zangvogeltje van de familie van de vink-achtigen. Sijsjes zijn te beschouwen als wereldburgers, want het gebied waar ze broeden, wordt niet beperkt tot het Soester moerasbosje. Ze broeden in heel Europa en in een groot deel van West-Azië. Zelfs in China en Japan komen ze voor! Als er veel voedsel is broedt de sijs in maart en april. Als je dan in het Slangenbosje op zoek gaat naar zijn nestje, zul je niet gauw resultaat hebben, want het kleine, uit takjes opgebouwde nestje zit hoog in de bomen.

> Luister ook het audiobestand ‘Over de sijs’

In het bosje komen meestal jaarlijks een aantal sperwers broeden. Lees meer hierover onder Sperwers ringen
egel
                        De egel is een graag geziene gast in het Slangenbosje. Hij nuttigt er zijn regenwormen en als die er in de winter niet zijn, houdt hij er een winterslaap. Hij eet veel insecten, maar ook slakken zonder huisje slaat hij niet af. In 2023 zijn er drie egels, waaronder een zwanger vrouwtje, vanuit de egelopvang uitgezet om er van verzekerd te zijn dat er een vaste populatie aan egels is.

> Luister ook het audiobestand ‘Over de egel’

ne4jmNi
Een regelmatige bezoeker van het Slangenbosje is Reintje de Vos, een van de grootste roofdieren die in ons land voorkomt. In Soest en omgeving is de vos een bekende verschijning. Hij heeft geen natuurlijke vijanden en wordt zelfs in de bebouwde kom aangetroffen. Bij menig bewoner van de woningen rondom het Slangenbosje zijn de kippen ten prooi gevallen aan hongerige vossen!

Luister ook het audiobestand ‘Over de vos’