Een elzen-vogelkers-broekbos

Het Slangenbosje is een beschermd natuurgebied in Soest waar velen van genieten. Mensen beleven plezier aan de flora en fauna en vinden er rust en verkoeling tijdens warme zomerdagen. 

Het  Slangenbosje is een vijf hectare groot, nat kwelwatergebied onder aan de 18 meter hoge Soester Eng, gelegen tussen de Ir. Menkolaan en de Schreuderlaan. Het is het kleinste natuurgebied van de provincie Utrecht.

Het is een spannend gebied met kronkelpaadjes, oude bomen, waterpartijen en tientallen planten en dieren, die zich allemaal moeten aanpassen aan de omgeving waarin ze leven. Veel soorten zijn van elkaar afhankelijk. Ze dienen voor elkaar als voedsel, bieden schuilplekken en werken soms samen. Uiteindelijk draait alles om één ding: het voortbestaan van de soort. Als je dat beseft dan begrijp je hoe waardevol het Slangenbosje is.

Foto: Wilfred Clevers

Zo’n veertig jaar geleden was lang niet iedereen daarvan doordrongen. De gemeente zag in die zeventiger jaren allerlei mogelijkheden om groen te laten wijken voor rood, d.w.z. natuur om zeep helpen om woningen te kunnen bouwen. Er moest zelfs een forse flat komen van 31 meter hoog!

Gelukkig besefte een aantal omwonenden dat het Slangenbosje te waardevol was om het ten prooi te laten vallen aan projectontwikkelaars. Die mensen hebben het na jarenlange strijd en discussie uiteindelijk voor elkaar gekregen dat het natuurgebied werd gered. Helemaal mooi is dat zij niet alleen actie voerden, maar zich ook als goed georganiseerde groep enthousiast inzetten voor het onderhoud en beheer van dit kostbare landschap.

Om de 14 dagen wordt er op zaterdagmorgen van 10 tot 11 in het bosje gewerkt. 

Wil je meehelpen als vrijwilliger of als donateur, klik hier voor nadere informatie.  Als je om andere redenen contact met ons wilt dan kunt je mailen via info@slangenbosje.nl

Kom eens langs om van dit mooie gebiedje te genieten!

> Beluister de audiotour

> Koop het boek