Droogte 2022

Aanvankelijk was er in het voorjaar 2022 een hoge waterstand in het Slangenbosje. Het veldje stond in april onder water. De direct omwonenden bemerkten met enige zorg dat hun gazons wel heel erg nat werden. De hoge waterstand werd echter bewust zo lang mogelijk in stand gehouden, dankzij plaatselijk waterbeheer, met het oog op de afgelopen jaren steeds warmere en drogere zomers.
Het dient uiteraard voorkomen te worden dat het Slangenbosje uitdroogt. De bomen en struikgewas vragen een continue aanwezige wateraanvoer. Het Slangenbosje is, naast de direct vallende regen, grotendeels afhankelijk van de aanvoer van zogenoemd kwelwater.
Dit stroomt ondergronds vanaf de hoger gelegen Eng in Soest en Hoog Baarn naar het laagste punt in deze regio: het Slangenbosje.

Het waterbeheer gaf een vooruitziende blik..
In de zomer 2022 heeft Nederland te maken gehad met een langdurige droge periode doordat er meer water verdampte dan dat er neerslag viel. Dit jaar staat volgens het KNMI in de top-5 van droogste jaren sinds het begin van de metingen in 1901. De watergangen van het Slangenbosje stonden daardoor bijzonder laag en zelfs droog! Op de foto’s is het verschil in waterstanden in het voorjaar en zomer te zien.

Inmiddels zijn we in de maand september aangeland, met regen!
De aanvoer van broodnodig kwelderwater (wit van kleur vanwege de meegevoerde mineralen) laat zich zien. Fijn voor ons Slangenbosje!

Tekst en foto’s Hans Daalhuizen