Groot onderhoud in het Slangenbosje

Het was tijd om het bosvak direct achter de woonhuizen aan de Inspecteur Schreuderlaan te onderhouden. Het bosvak bestaat uit beplanting van circa 1930 en het zuidelijk deel van circa 1950 met de zwarte els als hoofdboomsoort. Het vak is inmiddels met aldaar andere soorten overwoekerende struikgewassen en bomen (zoals bijvoorbeeld de prachtframboos, de kersappel en de gewone esdoorn) dichtgegroeid.

De bomen stonden te dicht op de erfgrens van de woningen waardoor het gevaar ontstond dat de bomen op de huizen zouden vallen. Bovendien was het bosperceel dichtgegroeid met overwoekerende struikgewassen, die de bomen verstikten. Door het rooien van bomen is ruimte en licht gecreëerd waardoor de behouden bomen door kunnen groeien. Ook is het risico voor omwaaiende bomen geweken.

Medio januari zal het werk worden vervolgd en  in de loop van het jaar zal er nieuwe aanplant plaatsvinden.

Prachtig en indrukwekkend om te zien hoe het dampende sleeppaard (een trekker is te zwaar) het hout versleepte.

Tekst en foto’s Hans Daalhuizen