Riet maaien 2022

Begin oktober zijn vrijwilligers van de Landschapsbeheerploegen (zie www.landschapsbeheerploegen.nl) wederom bereid geweest om het riet op het veldje in het Slangenbos te snoeien. Het snoeien en opslaan kost twee dagen met een groep van ongeveer 6 – 7 vrijwilligers. Het snoeien is elk najaar nodig omdat de aangroei fors is!

 Het gesnoeide riet wordt aan de zijkanten van het veldje opgeslagen. Zodoende komt er een voor ringslangen benodigde broeiplek, waar zij hun eieren uit kunnen broeden.  Een fors deel van het in 2021 gesnoeide riet is dit jaar echter verwijderd  van het veld omdat anders het aantal rietstapels / broeiplaatsen te groot zou zijn. Op de hier onder staande foto’s is het aanzien vóór en na het snoeien zichtbaar!

Wij zijn de vrijwilligers bijzonder dankbaar en hopen nog vaak van hun inzet gebruik te mogen maken. Wellicht dat het in 2023 mogelijk is dat vrijwilligers van de Werkgroep Slangenbosje het team van de Landschapsbeheerploegen ondersteunen. Als dank voor hun inspanningen worden de vrijwilligers ontvangen met koffie en taart!

Tekst en foto’s Hans Daalhuizen