Bamboe 2022

Het Slangenbosje is in 2020 opnieuw geïnventariseerd op bomen, struiken en kruiden. De bevindingen zijn beschreven in het Beheerplan Slangenbosje. Eén van de beheermaatregelen is de aanwezige bamboe op plekken buiten de grachtoevers te verwijderen, zoals aan het veenvijvertje nabij de bunkerheuvel, en in zijn geheel de aangroei te beperken.

Dit najaar bleek het wenselijk, nadat er enige jaren niet gesnoeid was, de aangroei fors terug te brengen. Dit gold met name voor de bamboe aan het achterpad bij de Noorderweg waar de bamboe steeds meer wortel schiet.

Met veel vrouw- en mankracht zijn enige uren besteed aan het snoeien. Met een prachtig resultaat! De zon raakt aldaar de bodem weer aan en er is weer doorkijk naar het water ontstaan. Het gesnoeide bamboe zal worden afgevoerd omdat Bamboe verteert erg langzaam verteert en bijzonder veel afvalblad geeft.

Tekst en foto’s Hans Daalhuizen